Uppskov betyder att den som sålt sin bostad med vinst, kan ansöka om att skjuta upp en direkt betalning av vinstskatt på försäljning av en bostad. Uppskov ber du om när du deklarerar att du sålt en bostad. Alltså året efter att du sålt och skrivit på ett köpekontrakt.

Betalar du tillbaka skatten direkt, är vinstskatten 22 procent. Vid uppskov betalar du ungefär 0.5 procent varje år av vinsten. Meningen med detta är att rörligheten på marknaden för bostäder ska öka. På grund av detta gäller reglerna för uppskov bara för permanenta bostäder. Inte för fritidshus.

Du har möjlighet att göra hur stort uppskov som helst, bara den nya bostaden du flyttar till är dyrare än den gamla som du sålt med vinst. Om du flyttar till en billigare bostad är det också möjligt för dig att få uppskov, och det kan bli större jämfört med de regler som funnits tidigare.

  • Den som sålt sin bostad med vinst betalar 22 % i vinstskatt
  • Det är mest fördelaktigt att betala skatten direkt
  • Det finns möjlighet att få uppskov med att betala skatten
  • Vid uppskov är vinstskatten cirka 0.5 % per år
  • Reglerna för uppskov gäller endast permanenta bostäder
  • Du måste ha en ny bostad och du ska ha flyttat in i den
  • Meningen med uppskov är att göra fastighetsmarknaden mer rörlig

Ställda krav och deklarationen

För uppskov ställs följande krav: Det finns ett minimibelopp, bostaden ska vara ägd av en privatperson och ha varit ett permanent boende, du ska ha köpt ett nytt boende och bo där inom en viss tidsgräns och bostaden ska finnas i Sverige alternativt annat land inom EES.Uppskov

Innan räknade Skatteverket bort prisskillnaden mellan den tidigare och den nuvarande bostaden från vinsten, men nu behöver det inte göras. När det är lågt ränteläge är det mer ekonomiskt lönsamt att betala tillbaka reavinstskatten på en gång, men många kan behöva ett uppskov för att kunna ha råd att betala den nya bostaden.

Skatteverket har vanligtvis i förväg fyllt i uppgifterna och beloppet för ditt uppskov i deklarationen. Uppskovet betalas inte förrän året efter att du önskat det. Om du vill betala tillbaka en större del av skatten i förväg, kan du göra det när som helst. Då syns det inte i din deklaration förrän året efter.

Vid ny ägare

Ibland behålls inte bostaden av den som köpt den tills skatten är betald. Om din bostad av någon anledning går över till en ny ägare, vilket till exempel kan göras genom en bodelning, ett arv eller ett testamente, kan beloppet ibland föras över till den som blir den nya ägaren av bostaden.

Då ska den som är tidigare ägare (i det här fallet du) eller vid dödsfall, dödsboet, betala viss del av skatten det år efter att den nya ägaren tagit över bostaden. Året därpå (alltså två år efter att den nya ägaren är på plats) är det dags för den nya ägaren att betala skatten.

Sammanfattningsvis kan du få ett uppskov med att betala tillbaka vinstskatt om du vill ha råd att bo i ett nytt, vanligtvis dyrare boende. Det går att starta upp med återbetalning av uppskovet när som helst, så kallad frivillig återföring. En mäklare, Skatteverket eller en bank kan svara på fler frågor om uppskov.