Utförsel är att helt enkelt föra något ut ur landet. Ofta används termen som synonym för export, som dock är ett begrepp med en snävare betydelse. Utförsel är term som förekommer i många lagtexter och det är därför viktigt för många att känna till den exakta betydelsen.

  • Utförsel betyder att föra något ut ur landet
  • Utförsel är, till skillnad från export, inte nödvändigtvis fråga om försäljning
  • Utförsel av vissa typer av varor är reglerad av en myndighet
  • Vapen, djur, livsmedel och antikviteter är exempel där särskilda regler gäller vid utförsel
  • Utförsel kan sägas vara ett av momenten vid försäljning över landgränser
  • Det gäller att vara medveten om ett lands bestämmelser för införsel
  • Hemsidan www.tullverket.se är en bra källa till information om utförsel

Skillnader mellan utförsel och export

Utdelning

Utförsel är en lite bredare term än export som inte nödvändigtvis måste handla om att någonting säljs, som ju är fallet när man exporterar. Därmed inte sagt att utförsel aldrig är reglerad. Termen utförsel kan till exempel förekomma när militärt material, djur eller annat som omfattas av särskild bestämmelser förs utanför landets gränser.

Man kan också säga att utförsel är moment som ingår i alla export, det är helt enkelt själva förflyttande av det som exporteras. Utförsel kan också användas för att beskriva handel där det inte finns några särskilda exportbestämmelser. Det är ofta fallet när det gäller handel inom EU.

Var hittar man information om utförsel?

Det kan vara ett lagbrott att utföra varor utan att beakta gällande bestämmelser. Det är framförallt tullverket man ska vända sig till om man har frågor kring vilka bestämmelser som gäller vid utförsel och export. Det finns dock flera andra statliga myndigheter som tagit fram regler för specifika typer av utförsel.

Riksantikvarieämbetet kan ge information kring utförsel av värdefulla antikviteter. Statens jordbruksverk kan ge information om vad som gäller utförsel av jordbruksprodukter eftersom det ofta finns regler kring det och från jordbruksverket kan du även få information om de regler som andra länders veterinärmyndigheter fastställt för införsel av djur.