Att hyra ut en lokal som man själv äger till företaget är ett vanligt upplägg för småföretagare och egenföretagare. Den uthyrda lokalen kan fungera som till exempel verkstad, mottagning eller kontor. Hur avdragsreglerna ser ut beror på företagsformen, samt om det handlar om uthyrning av en privatbostad eller av en näringsfastighet.

Med privatbostad menas en bostadsrätt eller ett mindre hus som till mer än 50 procent används till antingen närståendes eller ditt eget boende. Övriga fastigheter anses vara näringsfastigheter. För hyran är grundregeln att den ska vara marknadsmässig. Med det menas en hyra på samma nivå som ditt bolag skulle få betala för en liknande lokal på orten.

Regler för olika företagsformer

För aktiebolag kan bolaget göra avdrag för den del av hyran som anses vara marknadsmässig. Hyra som ligger över den marknadsmässiga hyran räknas istället som lön och hanteras som lönekostnad, vilket innebär att sociala avgifter ska betalas. Skulle du inte arbeta i företaget anses överhyra vara utdelning.

För en enskild firma går det att dra av alla kostnader i verksamheten som el, vatten osv. om det är en näringsfastighet, samt skatta för bostadsförmån om du bor där. I fallet med en privatbostad proportionerar man beroende på hur stor yta som används för verksamheten. En annan metod är att göra ett schablonavdrag.

 • Uthyrning till eget bolag innebär att hyra ut en fastighet eller delar av en fastighet till sitt eget företag.
 • Lösningen är vanlig för mindre företag och reglerna beror på om det är en näringsfastighet eller privatbostad, samt på företagsformen.
 • En grundregel är att hyran ska vara marknadsmässig och eventuell överhyra beskattas som lön eller utdelning.

Frågor och svar om uthyrning till eget bolag

 • Hur bestäms den marknadsmässiga hyran?
  Du måste göra efterforskningar på din ort för att kunna bedöma en marknadsmässig hyresnivå. Om uthyrningen handlar om en kontorslokal, kan man titta på vad det kostar per månad att hyra en kontorslokal i samma område. Eftersom överhyra beskattas, vinner man sällan på att ta ut en oskäligt hög hyra.
 • Vad händer om en fastighet har flera byggnader?
  I regel tittar man på varje byggnad för sig, istället för på hela fastigheten sammantaget. Det kan betyda att man bor i en privatbostad och på samma tomt har en annan byggnad som fungerar som näringsfastighet och hyrs ut till den egna verksamheten.
 • Hur avgör man hur stor del av en bostadsrätt/hyresrätt som används för verksamheten?
  Grundregeln är att det ska vara en särskilt inrättad del av bostaden. Det kan till exempel vara ett rum som fungerar som kontor. Om man har sin säng, tv, soffa eller dylikt där, blir det däremot svårt att motivera delen som näringsverksamhet.
 • Vad krävs för att få göra schablonavdrag som enskild firma?
  Då krävs att du har arbetat i bostaden i minst 800 timmar under året. Det ligger på 2000 kr per år om du arbetar i en fastighet ägd av dig eller maken, eller 4000 kr per år om du arbetar i hyreslägenhet/bostadsrätt.
 • Krävs ett hyreskontrakt?
  Ja, även om du hyr ut till dig själv är det rekommenderat att upprätta ett hyreskontrakt på samma sätt som om du skulle hyra ut till en extern aktör. Det krävs för att få göra avdrag och om du och din maka/make/partner äger fastigheten tillsammans, bör båda stå som hyresvärdar.

Att hyra ut näringsfastighet

Sammanfattning

 • Uthyrning till eget bolag kan röra verkstäder, mottagningar eller kontor.
 • Fastighet som används som boende till mindre än 50 procent anses vara näringsfastighet.
 • Hyra över marknadsmässig nivå räknas som lön.
 • En enskild firma kan dra av alla kostnader.