Ett utlandstraktamente är en ersättning en anställd får om denne behöver arbeta utomlands under en tid. Utlandstraktamentet ges både vid tillfälligt arbete, vid tjänsteresa och när denne behöver dubbel bosättning. Traktamentet ska ersätta den anställde för alla de extra levnadskostnader som kan uppkomma i samband med utlandsvistelsen. Exempel på det är mat, valutaväxlingar med mera.

Det finns tabeller för hur högt ett utlandstraktamente ska vara som lägst. Man hittar dem hos Skatteverket och beloppen varierar beroende på vilket land den anställde ska arbeta i. Normalbeloppen är exklusive logi och beräknas utifrån hur dyrt det är att leva i landet jämfört med vad det kostar i Sverige.

När ska utlandstraktamenten betalas?

Om en anställd ska åka till ett annat land över dagen för att till exempel titta på ett jobb kan traktamente betalas ut för den dagen. Det blir dock inte skattefritt. Ofta är traktamentet också lite mindre eftersom den anställde inte förväntas vara borta så länge.

Om den anställde är borta minst en natt kommer traktamentet att betalas ut skattefritt. Det spelar ingen roll om det är en kortare tjänsteresa eller om den anställde ska vara utomlands och jobba i flera månader. Traktamentet ska betalas ut för varje dag den anställde befinner sig i det andra landet.

Utlandstraktamente

Frågor och svar om utlandstraktamente

 • Måste utlandsvistelsen dokumenteras?
  Den anställde bör alltid spara kvitton från sin vistelse utomlands eftersom räkenskapsinformation ska arkiveras på något sätt. I de fall Skatteverket gör en granskning ska dokumenten också finnas tillgängliga. I vissa fall kan man ta fotografier av kvittona men det bästa är om man kan spara det fysiska kvittot.
 • När ska traktamentet betalas ut?
  Traktamentet betalas vanligen ut månaden efter att arbetet har slutförts i samband med att lönen betalas ut. Ibland kan en anställd dock behöva ett förskott på grund av de ökade levnadskostnaderna men det är upp till varje arbetsledare eller chef att ta beslut i ett sådant ärende.
 • Vilka regler gäller för utlandstraktamente?
  För att utlandstraktamentet ska vara skattefritt måste resan eller arbetet vara minst 50 km från tjänstestället. Det ska också finns en övernattning på platsen. Om inte de här kraven uppfylls kan utlandstraktamente fortfarande betalas ut men det kommer att vara skattepliktigt. Om fria måltider finns, kommer det att göras avdrag för dem.
 • Om flera land besöks, vilket traktamente används?
  När man ska räkna ut traktamentet använder man sig av det land där den anställde har spenderat störst del av tiden 06-24. Om det finns någon transittid ska den dock inte räknas in i traktamentet och den tiden får den anställde alltså inte pengar för.
 • Hur gör man med tidszoner?
  Om en anställd ska resa långt i arbetet kan de hända att denne måste passera flera tidszoner. I det här fallet använder man den lokala destinationens tid för att dokumentera när en resa är slut. På så sätt kan den anställde få betalt för all tid som spenderas utomlands.

Utlandstraktamente - Sammanfattning

 • För att utlandstraktamente ska vara aktuellt måste den anställde arbeta eller vara på tjänsteresa. Vid semester utgår inget traktamente. Inte heller under lediga dagar i det andra landet.
 • Det ska finnas en dokumenterad arbetsuppgift som går att kontrollera.
 • Traktamentet blir skattefritt om anställda övernattar minst en natt i det andra landet.