Kronofogden kan besluta om utmätning. Det betyder att en privatperson eller ett företag kan åläggas att betala av en skuld genom något som finns i personens eller företagets ägo. Till att börja med måste en person eller ett företag förklaras vara skuldsatt genom ett beslut eller via en dom och inte ha betalat tillbaka sina skulder. Ett krav måste ha blivit inskickat till kronofogden eller domstolen. Det kan vara en lång och omfattande process och alla regler måste noggrant följas. Det behöver göras en utredning, upprättas planer och fattas beslut. Så småningom resulterar det i att det hittas någon lösning som gör att hela eller delar av skulden betalas tillbaka. Den här handläggningen kan initieras både av en privatperson eller av ett företag. När som helst kan processen avslutas, om den som är aktuell på något sätt kan betala tillbaka skulden utan utmätning.

Hur kronofogden utreder

En utredning inför en utmätning ska redovisa ett företags eller en persons tillgångar. Det görs ofta genom flera metoder, till exempel genom att ställa frågor till dem som tros ha information om vilka tillgångar som finns. Det kan vara olika myndigheter, företag eller personer. Kronofogden kan gå in och titta i olika register som ger upplysningar om tillgångar. Representanter från Kronofogden kan också åka ut till en företagslokal eller till en bostad för att se om det finns tillgångar för utmätning. Även själva lokalen eller bostaden kan vara en tillgång.
UtmätningOm Kronofogden ska kunna utmäta något från ett företag eller person, måste egendomen tillhöra företaget eller personen. Egendomen måste ha ett ekonomiskt värde. Antingen ska det vara pengar eller något som kan säljas för pengar. En utmätning ska ge ett godtagbart överskott när Kronofogdens utgifter har dragits bort. Om Kronofogden inte kan sälja det de tänkt, gör de normalt ett nytt försök. Lyckas inte det då, gäller inte utmätningen längre och de saker kronofogden inte kunnat sälja går tillbaka till företaget eller personen.

Mer om utmätning

Det finns regler om vad som får utmätas eller inte. Även om en fastighet är belånad kan den utmätas, om Kronofogden räknar med vinst vid försäljning. Kronofogden kan också utmäta lön. Då betalar arbetsgivaren in pengarna. De pengar som fås via försäljning skickas till den som ska få skulden betald. Om det finns ett testamente eller gåvobrev med förbud att sälja egendom får Kronofogden inte ta den. Det någon behöver till sitt uppehälle kan inte utmätas. Vad det är bestäms vid utmätningen. Kläder, glasögon, inte för dyra smycken, nödvändiga möbler räknas oftast som sådant som behövs till ett uppehälle.

Vid en vinst kan den skuldsatte även tvingas betala vinstskatt. Om den som är skuldsatt är missnöjd med kronofogdens beslut, måste rättelse begäras hos Kronofogden. Om det inte rättas, ska det överklagas och tas upp i domstol. Detta måste göras tre veckor från kronofogdens beslut om utmätning. Om en person är gift eller sammanboende med en person som är skuldsatt, kan Kronofogden utmäta det som finns i makarnas gemensamma bostad. Då måste den som inte är skuldsatt kunna bevisa att det finns egendom som inte tillhör den som är skuldsatt. Mer information om utmätning finns på Kronofogdens hemsida.