Uttag av tjänst handlar om att tjänster som används för privat bruk ska beskattas. Om ett företags tillgångar används för privata ändamål för ägare eller anställda ska detta, som då blir en förmån, beskattas för den som nyttjat tjänsten. Reglerna kan variera beroende på vilken tjänst eller tillgång det handlar om.

  • Reglerar tillhandahållandet av tjänst eller tillgång för privat ändamål
  • Uttag som sker vid tillhandahållande av en tjänst
  • Uttag som sker vid användande av tillgång
  • Båda alternativen ska beskattas för den som nyttjat tjänsten
  • Olika regler för olika tjänster eller tillgångar
  • Fastigheter har ett särskilt regelverk som är omfattande
  • Bilar och motorcyklar har också ett eget regelverk

Uttagsbeskattning för tjänster

Uttag av tjänstUttag av tjänst innebär att en person utan ersättning tillhandahåller en tjänst för antingen sitt eget bruk eller för personalens privata bruk eller något annat ändamål som inte hör till verksamheten. Uttagsbeskattning sker bara om tjänsten har skett utan betalning. Utförs tjänsten till lägre pris blir det en annan form av beräkning av beskattningsunderlaget.

Företaget ska alltså beskattas även om man inte fått betalt för sin tjänst eller tillgång. Särskilda regler gäller också vid andra typer av förmåner, såsom lunchbjudningar och hälsoförmåner. Vid såna tillfällen gäller lite andra former av beskattning, förmånsbeskattning. Även här finns undantag och särskilda regler vid olika fall.

Pedagogiska eller lunch med tillsyn

En typ av tillfälle när en måltid inte ska beskattas är när en arbetare äter lunch under arbetet. Som exempel på detta kan man ta en lärare som äter så kallad pedagogisk lunch med sina elever eller vårdpersonal som äter tillsammans med sin brukare och därmed inte har någon egen rast.

Det finns många olika regler om vad som gäller vid olika uttag ur ett företag. Många saker har egna regler och är inte alltid lika som andra varor eller tjänster. När det handlar om uttag av tjänst är det bra att läsa på om den specifika tjänst eller tillgång det handlar om i ditt fall.