VAB betyder vård av barn och kan tas ut när ett barn är sjukt och inte kan vara hemma själv. Ersättning för vård av barn kan tas ut från det att barnet är åtta månader, till och med dagen innan barnet fyller 12. Det kan också vara möjligt att få rätt till ersättning även om barnet är yngre, äldre eller omfattas av LSS. Exempel på detta kan vara att du följer med barnet till läkare, BVC, tandläkare eller BUP. Om barnets ordinarie vårdare är sjuk kan en annan person få ersättningen. För att kunna ta ut denna ersättning – som kallas tillfällig föräldrapenning – måste du ha en inkomst från till exempel arbete eller a-kassa. Du måste vara försäkrad i Sverige, och barnet ska bo i Sverige, inom EU/EES eller i Schweiz.

Historik – och lite mer – om VAB

Tillfällig föräldrapenning infördes 1974 och kunde då tas ut 10 dagar per år tills barnet var tio år. Användningen av tillfällig föräldrapenning ökade sedan varje år till början av 1990-talet. Föräldrarna arbetade mer och annan hjälp från samhället minskade. Målet med föräldraförsäkringen var att skapa mer jämställda relationer både i familj och arbetsliv. Reglerna för tillfällig föräldrapenning har ändrats många gånger under de 32 år som de funnits. Till exempel har antalet vårddagar ökat, åldersgränsen har höjts, ersättningsnivåerna har både sänkts och höjts och möjlighet till överlåtelse har införts.
VAB - vård av sjukt barnI dag är ersättningen för VAB är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du får. Exakta summor för detta får du från försäkringskassan. Varje år kan du få ersättning för VAB i max 120 dagar. Är barnet sjukt mer än åtta dagar, måste du ha ett sjukintyg från en läkare eller sjuksköterska. I sjukdomsperioden räknas också de dagar du inte tar ut ersättning för VAB, som exempelvis lördagar och söndagar. Att vara hemma för vård av barn kallas i folkmun att ”vabba”.

Inte lika känd information om VAB

Den som ”vabbar” behöver inte vara barnets förälder. Det kan vara en släkting, granne, eller vän. Om den personen förlorar inkomst på grund av VAB, faller det in under lagen om föräldraledighet. Personen får då ersättning. Men det måste anmälas till försäkringskassan. En pensionär kan inte få någon VAB-ersättning, eftersom pensionen ändå betalas ut. Om någon annan passar barnet, kan föräldern ändå få ut VAB del av dag – 12,5,-75 procent av arbetsdagen. Barnets båda föräldrar får inte ”vabba” samtidigt, inte ens om flera barn är sjuka samtidigt. Men föräldrarna kan ”vabba” varannan dag.

Om barnet blir sjukt under en förälders semester, finns det möjlighet att byta ut semesterdagarna mot VAB-dagar i stället. Men detta är bara möjligt om du semestrar i Sverige eller ett annat EU-land. Dessutom ska arbetsgivaren godkänna det, eftersom det är arbetsgivaren som då ändrar din semester till VAB. Du har nämligen inte någon rätt till dubbel ersättning. Om ett barn är allvarligt sjukt, får föräldrarna obegränsat med dagar, och då får båda föräldrarna också vara hemma samtidigt. Försäkringskassan har koll på alla VAB-frågor!