Vad menas med Valutahandel?

Med valutahandel menas de affärer som görs på valutamarknaden (kallas också för Forexmarknaden) genom spekulationer som syftar till att generera vinst. Det handlar om att spekulera på valutamarknaden med målet att gå med vinst och innebär i praktiken att valuta köps samtidigt som en annan säljs. Därför finns alltid en köp- och en säljvaluta.

Hur valutorna som handlas rör sig grundar sig på olika faktorer så som politik, länders BNP och tillväxt. Valutahandel speglar ganska tydligt ekonomin i olika länder där en valuta används. OTC-marknader syftar till valutamarknader där handel (trading) sker 24 timmar om dygnet. Nätverket för valutahandel är global i den bemärkelse att banker från hela världen ingår.

Valutahandel och företag

Företag som verkar mot en internationell marknad påverkas av vad som sker inom valutahandeln. Priser, konkurrens och andra aspekter är bitar som direkt förändras i samband med rörelse på valutamarknaden. Någon form av finansiell strategi är viktig inom företag för att verksamheten inte ska påverkas för starkt av dippar eller toppar.
Inom valutahandel är det främst centralbanker som handlar för att minska inflationsrisken samt stabilisera landets valuta. Andra stora aktörer är multinationella företag med tillverkning och försäljning i olika länder. I dessa fall brukar större mängder valutor av olika slag köpas för att skydda versamheten vid valutaförändringar. Idag kan privatpersoner också handla fritt med valutor via reglerade mäklare.
  • Valutahandel är affärer som sker via ett globalt nätverk av banker runt om i världen där en valuta köps samtidigt som en annan säljs.
  • Det handlar om spekulationer med syftet att generera vinster.
  • Centralbanker är de största aktörerna tätt följt av multinationella företag med verksamhet i olika länder.
  • Valutahandeln påverkas av både politik och länders generella ”välmående”.

Vad är OTC-marknader?

OTC är en förkortning av den engelska termen ”over-the-counter” och syftar till den handel av valutor som sker bortanför de officiella börserna. Det innebär kort och gott att valuta handlas mellan två parter istället för via börserna. OTC-marknader regleras inte av myndigheter och är i de flesta fall mindre säkra än centraliserade marknader.

Vad menas med valutapar?

Inom valutahandel säljs en valuta med syftet att köpa en annan, vilket resulterar i att valutor kvoteras i par; köp- och säljvaluta. Bägge valutor presenteras med totalt tre bokstäver – oftast bokstäver som representerar landet samt valutan i sig. GBP/USD är ett exempel på valutapar där pundet köps samtidigt som dollar säljs.

Vad är bas- och motvaluta?

Basvaluta är den första valutan i ett valutapar och anger hur mycket den är värd per enhet i förhållande till motvalutan – den andra valutan. I valutaparet GBP/USD är GBP basvaluta och USD motvaluta. Dollarns köpvärde är alltså det värde pundet har mot dollarn vid en viss tidpunkt.

Vad betyder pips inom valutahandel?

Skulle en valutakurs förändras i pris, det vill säga öka eller minska, kommer förändringen att mätas med pip. Det är en enhet som används inom valutahandel och är detsamma som en ensiffrig förändring i en valutakurs fjärde decimal. Förändras valutaparet GBP/USD från 1,1222 till 1,223 innebär detta en ökning med 1 pip.

Hur fungerar hävstång inom valutahandel?

När hävstång används inom valutahandel kan en handlare låna kapital för att göra en större vinst. Detta till en tämligen liten insats och innebär att eventuella vinster kan bli dubbelt så stora – men även förluster. Vid hävstång baseras både vinster och förluster på en affärs totala värde – inte bara insatsen.