Värdeminskning innebär att en produkt eller vara tappar värde med tiden. Det pratas om det både när det gäller privata saker såsom bilar eller hus men framförallt är det en term som används i affärsvärlden och när man pratar om ett företags ekonomi och årliga rapporter. I företagsvärlden pratar man avskrivning när det gäller värdeminskning.

  • Värdeminskning bokförs genom avskrivningar som görs i bokslutet
  • Avskrivningen beror på en produkt eller varas livslängd
  • Livslängden avgör vilken procentuell del som ska räknas av per år
  • Olika gräns för hur stora produkter som ska läggas upp på avskrivningsplan
  • Du räknar ut värdeminskning genom att dela inköpspriset med livslängden
  • Värdeminskning är en periodiserad utgift som bokförs som avskrivning
  • Värdet på en produkt eller vara sjunker eftersom den används
Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

 

Bokföra värdeminskning på en inventarie

När ett företag köper in en ny inventarie gör man en plan för dess livslängd som sedan lägger grunden till en plan för dess avskrivning som styrs av värdeminskningen. Om en inventarie beräknas hålla i 5 år så kommer man skriva ner den i bokföringen med 20 % per år.
Värdeminskning
Värdeminskning bokförs i årets slut för att tas med i bokslutet. När en vara eller inventarie helt skrivits av men ändå fortsätter användas i verksamheten kan man säga att den sparar pengar åt företaget och att den hållit sitt värde och därför ger företaget ett mervärde den dag den säljs eller utrangeras.

Årets avskrivning blir kostnaden

Det blir alltså avskrivningen som blir en kostnad att härleda till året, en periodiserad utgift. Det gäller att skilja på saker i första skedet för att få en korrekt rapport för året. Många mindre inventarier tas upp i sitt hela värde det år de köps, vilket kallas förbrukningsinventarier.

Olika företag har olika gräns för att göra avskrivningsplan för inventarier. Större företag sätter värdeminskning på större inköp och tar upp hela kostnaden direkt på mindre inventarier som i ett mindre företag skulle innebära en avskrivningsplan eftersom företaget omsätter mindre på ett år. En avskrivningsplan innebär alltså att man bokför värdeminskningen.