Varukod är en sifferkod som styr vilka skatter och tullar som du ska betala för en vara. Den visar också om du behöver en speciell licens för att importera eller exportera den. Likaså om du behöver ett tillstånd för att exportera eller importera varan över och inom landsgränser.
Varukod
Varukoder används också för att kunna föra statistisk över vad som importeras och exporteras. Förteckningen över dessa varukoder hittas i tulltaxan. Det är en förteckning uppdelat systematiskt över de varor som det handlas med internationellt. Det finns en speciell förteckning för EU men även flera andra länder har anslutit sig till detta system.

För att kunna importera en vara behöver du skriva i varans varukod. För att kunna få fram denna sifferkod krävs det att du klassificerar denna vara. Du kan söka på Tullverkets sida ”Tulltaxan” vilken varukod som ska förekomma på den vara du vill importera. På så sätt kommer du betala rätt mängd tullavgift och skatt.

  • Är en sifferkod för en typ av en vara.
  • För att kunna bestämma varukod måste en vara klassificeras.
  • Varukod behövs alltid vid import av varor.
  • Med rätt varukod kommer rätt skatt, tullavgift och andra avgifter kunna bestämmas.
  • Det finns ett bestämt system inom EU hur varor ska klassificeras.
  • Varukoder är sorterade utifrån material eller användningsområde.
  • Det finns drygt 15 000 olika varukoder.

Klassificering av en vara

Som importör har du ansvaret för att dina varor får rätt varukod. Detta gäller även om du har anlitat ett ombud som sköter importen åt dig. Enklast är om du använder dig av Tullverkets söktjänst ”Tulltaxan”. Alla EU-länder är anslutna till denna söktjänst som ständigt uppdateras.

Om du mot all förmodan inte skulle kunna klassificera din vara utifrån den klassificering som finns i söktjänsten kan du be om en kostnadsfri ”bindande klassificeringsbesked”, ett så kallat BKB. En kostnad kan tillkomma om Tullverket ber dig att skicka ett exemplar av din vara för klassificering.

Om du har uppgett fel varukod behöver du meddela Tullverket så snart som möjligt. Är det Tullverket som har satt fel varukod för dina varor så behöver du skicka in en förfrågan om omprövning inom tre år från att Tullverket först uppgav varukod för det som du importerar.

Att ta fram varukoderna

En varukod består av åtta siffror vid export och tio siffror vid import. Systemet där varukoderna finns registrerade heter The Harmonized Commodity Description and Coding System där över 200 länder är medlemmar. Man kan utifrån varukoderna läsa ut olika delar såsom om det behövs tillstånd eller inte.

Sverige har tio siffror men normalt sett inom EU är det åtta siffror. Utanför EU är det sex siffror. Men det handlar aldrig om att det blir en annan sifferkod för en likadan vara. Det enda som man kan läsa ut ifrån de extra siffrorna är specifika koder som ett land har infört.

Dessa specifika koder kan vara för att särskilja ut om en vara har vissa bestämmelser kring antidumpning, kräver speciella licenser eller annat. Tullverket har webbaserade utbildningar där de går igenom hur man klassificerar varorna rätt. Detta kan speciellt vara nyttigt i de svårklassificerade fallen med varor som är ihopsatta med flera material.