I den här texten kommer vi titta närmare på begreppet varumärke och vad det innebär. Varumärket innebär ett kännetecken som företag använder för att skilja sina tjänster och varor och tjänster från andra företags. Det kan exempelvis vara ett ord eller någon grafisk symbol som är utmärkande för en tjänst eller en vara. Ofta skyddar företag varumärket så att de får en tidsbegränsad ensamrätt att använda sig av varumärket. Vi kommer att fördjupa oss i varför varumärket är viktigt för företag och andra organisationer och hur företag kan jobba med att stärka sitt varumärke. Så om du är intresserad av varumärkesbyggande och marknadsföring så har du hittat rätt. Du kommer också få lära dig mer om vilka olika yrkesgrupper som arbetar med varumärket på ett företag eller i en offentlig organisation.

Vad ett varumärke innebär

VarumärkeEtt varumärke är ett identifierbart tecken, en design eller ett uttryck som identifierar produkter eller tjänster. Varumärkesägaren kan vara en individ, en företagsorganisation eller någon juridisk person. Ett varumärke kan placeras på ett paket, en etikett, en kupong eller på själva produkten. För företagens identitet visas varumärken ofta på företagsbyggnader. Den första lagstiftningsakten om varumärken överlämnades av parlamentet i England år 1266 under Henry den tredjes regeringstid. Akten krävde att alla bagerier skulle använda ett särdrag för brödet de sålde. De första moderna varumärkeslagarna uppkom i slutet av 1800-talet. Frankrike fick det första omfattande varumärkessystemet i världen år 1857.

Ett varumärke identifierar varumärkesägaren för en viss produkt eller tjänst. Varumärken kan licensieras till andra, till exempel fick Bullyland en licens att producera Smurf-figurer, Legokoncernen köpte en licens från Lucasfilm för att få lov att starta Lego Star Wars och så vidare. Obehörig användning av varumärken genom att producera och handla med förfalskade konsumtionsvaror är känt som piratkopiering. Ägaren av ett varumärke kan vidta rättsliga åtgärder mot varumärkesintrång. De flesta länder kräver en formell registrering av ett varumärke som en förutsättning för att genomföra denna typ av åtgärd.

Fortsatt fördjupning om varumärken

Ett varumärkes väsentliga funktion är att uteslutande identifiera den kommersiella källan eller ursprunget för produkter eller tjänster. Med andra ord tjänar varumärken att identifiera ett visst företag som källa till varor eller tjänster. Användningen av ett varumärke på detta sätt är känt som varumärkesanvändning. Vissa exklusiva rättigheter bifogas ett registrerat varumärke. Varumärkesrättigheter uppstår i allmänhet utifrån användningen av, eller för att behålla ensamrättigheter över, tecknet i förhållande till vissa produkter eller tjänster, förutsatt att det inte finns några andra varumärkesobjekt.

Olika varor och tjänster har klassificerats av den internationella (Nice) klassificeringen av varor och tjänster i 45 varuklasser (1 till 34 täckvaror och 35 till 45 täcktjänster). Tanken bakom detta system är att ange och begränsa utvidgningen av immateriella rättigheter genom att bestämma vilka varor eller tjänster som omfattas av varumärket och att förena klassificeringssystem över hela världen. Ord som ”logotyp” används ibland synonymt med ”varumärke”. Varumärkes rättigheter måste upprätthållas genom faktisk laglig användning av varumärket. Dessa rättigheter upphör om ett varumärke inte används aktivt under en tidsperiod, normalt 5 år i de flesta jurisdiktioner.