Ett VAT-nummer är den beteckning som används av ett momsskyldigt företag för identifiering i internationella sammanhang.

VAT-nummer är detsamma som momsregistreringsnummer och förkortningen VAT är en akronym för engelskans ”value-added tax” som betyder just mervärdesskatt eller moms. I länder som har ett momssystem måste alla företag vara registrerade för moms, vare sig de består av fysiska eller juridiska personer. I vissa länder kan det dock finnas en tröskel –  först över en viss omsättning behöver ett företag registrera sig för moms.

Ett företag som är registrerat för moms är skyldigt att lägga till moms på de varor och tjänster som säljs till andra. Även här kan det dock finnas undantag i olika länder. Momsregistreringsnummer används vid rapportering och redovisning av moms och avdrag till skattemyndigheter i de olika länderna.

VAT-nummer

VAT-numret talar också om vilken typ av verksamhet det rör sig om. Första siffran i ett svenskt VAT-nummer säger oss följande, om det inte rör sig om en enskild firma:

  • 2: stat, kommun eller landsting
  • 5: aktiebolag
  • 7: ekonomisk förening
  • 8: stiftelse eller ideell förening
  • 9: handels- eller kommanditbolag

VAT-nummer inom EU

Mervärdesskatt eller moms, som begrepp, skapades av den tyske affärsmannen Wilhelm von Siemens och började användas vid slutet av Första världskriget. Det baseras på hur en produkt eller tjänst ökar i värde vid varje steg i produktion och distribution, skattesatsen grundas därför på kundens vistelseort. Tyskland och Frankrike var de första länderna att införa moms i form av en allmän konsumtionsskatt, medan omsättningsskatt i modern form började användas i Frankrike på 1950-talet. Inom EU finns numera särskilda momsregler för handel mellan företag i olika EU-länder, och detta gör det viktigt för företagare att använda sig av VAT-nummer.

När ett företag inom EU säljer en vara eller tjänst till ett företag i ett annat EU-land ska i regel ingen moms tas ut på försäljningen. I stället är köparen skyldig att redovisa moms i det land där hen är verksam. Inom EU används momsregistreringsnummer som inleds med landskod, vilken följs av ett antal tecken i form av siffror och/eller bokstäver. VIES – VAT Information Exchange System – är ett elektroniskt system för utbyte av momsinformation mellan EU-länderna. Här registreras VAT-nummer som tillhör näringsidkare inom EU.

Även europeiska länder som inte är med i EU, och flera länder i Sydamerika, har momsregistreringsnummer som liknar EU:s system med VAT-nummer.

Att använda VAT-nummer vid handel

VAT-nummer i EUNär en näringsidkare säljer varor eller tjänster till en köpare i ett annat land är huvudregeln att moms ska tas ut på försäljningen. Om transaktionen sker inom EU och köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land behöver inte moms tas ut om varan eller tjänsten levereras till ett annat EU-land och ska användas i köparens verksamhet. Det är dock viktigt att köparen uppger sitt VAT-nummer och att säljaren kontrollerar att VAT-numret är korrekt. Om inte kan företaget som sålt varan eller tjänsten bli skyldigt att betala momsen för försäljningen.

Svenska momsregistreringsnummer kontrolleras lättast via Skatteverket. När det gäller internationella VAT-nummer inom EU är det lättast att kontrollera dem på EU-kommissionens webbsidor. Hos VIES (se ovan) finns all information om internationella VAT-nummer. När en sökning görs i VIES kontrolleras numrens giltighet i EU-ländernas nationella databaser i realtid. VIES visar namn och adress tillsammans med giltigt VAT-nummer, om lagstiftningen i personens eller företagets land tillåter detta. Då det inte finns ett korrekt VAT-nummer ska moms tas ut på försäljningen eftersom köparen då inte finns registrerad för moms i sitt land.

Du kan kontrollera VAT-nummer inom EU genom att använda VIES’ verktyg, som du hittar här. Det kan dock hända att du träffar på ett nummer som påminner om ett VAT-nummer, men som du inte hittar när du gör en VIES-sökning. I detta fall kan det röra sig om ett VAT-identifikationsnummer. Dessa används av företag som är baserade utanför EU, och som gör affärer med företag inom unionen. Att registrera sig för ett sådant nummer är ett formellt krav, men det finns inga sanktioner mot företag som struntar i detta. Dock är det många företag som följer reglerna, och som därför använder denna typ av nummer i sin kontakt med kunder i EU.

Fler saker att tänka på vid handel inom EU hittar du i det här klippet.

VAT-nummer för egen verksamhet

VAT-numret för din egen verksamhet får du när du registrerar ditt företag för moms, vilket kan göras online eller med Skatteverkets blankett för företagsregistrering (SKV 4620). Det är viktigt att uppge detta nummer på de fakturor som du skickar när du säljer varor eller tjänster till företag i andra EU-länder, eller till länder utanför EU som tillämpar liknande system.

Om kunden också uppger sitt VAT-nummer kan du än så länge fakturera utan moms, enligt principen om omvänd skattskyldighet. Denna möjlighet kommer troligen att försvinna år 2021, men än så länge gäller den.

Frågor och svar om VAT-nummer

Hur ser ett VAT-nummer ut?

VAT-nummer följer en internationell standard som har utarbetats inom EU. Alla företag som registreras för redovisning av moms av ett EU-lands skattemyndighet tilldelas ett nummer, som består av en tvåbokstavskod för landet och ett antal siffror eller bokstäver, max tolv tecken. Ett svenskt VAT-nummer inleds med SE, sedan kommer person- eller organisationsnummer, och numret avslutas med 01.

Vad är mitt VAT-nummer?

Om du driver ett företag i Sverige är ditt VAT-nummer detsamma som ditt organisationsnummer, med SE tillagt i början och 01 i slutet. Om du har enskild firma är VAT-numret ditt personnummer (tio siffror), med tillägg av SE- och -01.

VAT-nummer - Sammanfattning

  • VAT-nummer är en form av momsregistreringsnummer, som används vid internationell handel, framför allt mellan företag i olika EU-länder.
  • Numret används för att identifiera ett företag i internationella sammanhang, och för att göra det lättare för respektive lands skattemyndighet att bokföra momsen korrekt.
  • Ett svenskt VAT-nummer består av tolv siffror, börjar med SE och slutar med 01.
  • För att kontrollera om ett angivet VAT-nummer är korrekt kan du använda EU:s system VIES.