Venture capitalVenture capital är en form av riskkapital, så kallad private equity. På svenska används ibland även termen venturekapital. Den här typen av privat riskkapital investeras i unga bolag som är i förhållandevis tidiga stadium av sin utveckling eller befinner sig i en expansionsfas. Venture Capital-bolag brukar intressera sig för start-ups som bedöms ha en stor tillväxtpotential. Ibland används den här typen av riskkapital för att vända en negativ utveckling när man bedömer att ett företag i grunden har bra potential eller en intressant affärsidé. De aktörer som gör private equity-investeringar brukar lockas till branscher där företagen behöver mycket pengar för att kunna växa och göra verklighet av nya innovativa idéer. Exempel på sådana branscher är bioteknologi, IT och life science. En riskkapitalist är ofta en aktiv ägare som tillför mer än endast kapital, denne besitter kunskap om den aktuella branschen, om affärsstrategier, kontakter och styrelsearbete.

Typer av aktörer inom venture capital

Vilken typ av aktör är typisk inom venture capital? Det finns en mängd olika venturekapital-aktörer. En del är publika och noterade bolag, andra är helt enkelt grupper av privata investerare. Det finns även statliga aktörer som stöder satsningar med ett syfte att främja tillväxt och regional utveckling. De stora bankerna och en del större företag har avdelningar som ägnar sig åt den här typen av investeringar. De satsar på att investera i branscher som moderbolaget är intresserat av att vidareutveckla.

Riskkapital är fortfarande en relativt ovanlig form av finansiering. Majoriteten av nya bolag finansieras via kapital från försäljningsintäkter eller av ägarna eller deras familjer och bekanta. Enligt den svenska intresseföreningen för aktörer inom Private Equity, SVCAs, statistik är det framförallt bolag som kan förväntas bli globala och skapa värdekedjor som lyckas dra till sig riskkapitalinvesterare. När ett företag lägger fram sina affärsidéer för en potentiella investeraren är det viktigt att förklara vad som gör tjänsten eller produkten unik. Det är även bra att kunna promota den kompetens som finns inom företaget.

Hur fungerar venture capital?

En aktör i venture capital-branschen går vanligen in som minoritetsägare i ett nystartat företag. Ofta sker investeringen i form av fonder där flera investerares gemensamma kapital förvaltas och fonderas av venture capital-bolaget. En fonds livslängd brukar ligga på ungefär tio år, hälften av den tiden ägnas åt investeringar, under den resterande tiden säljs minoritetsandelarna av en efter en. Riskkapitalister är inte endast en källa till kapital utan de hjälper även sina investeringar med sådant som idéer, rekrytering och finansiell uppföljning.

För det företag som funderar på att knyta till sig en venture capital-aktör är det viktigt att vara medveten om att denna finansiär kommer att ta en aktiv roll i företagets styrning och utveckling. Det är en aktör som söker inflytande då den vill vara säker på att investeringen i företaget kommer att ge avkastning. Det ligger i venture capital-branschens natur att finansiären endast får tillbaka sina investerade pengar om det går bra för företaget. Riskkapitalisten är även beroende av att det finns en köpare som vill betala för delarna i företaget när denne vill göra sin exit.