En verkställande direktör, eller VD som det vanligtvis kallas, är en person som utsetts av ett aktiebolags styrelse att sköta det löpande arbetet med bolagets förvaltning. VD:n fattar de vardagliga, löpande besluten som behöver tas i en organisation. Det här är även reglerat av styrelsen. Den avgör vilka beslut den verkställande direktören får fatta, samt vilka frågor VD:n behöver konsultera styrelsen med för att få agera. Alla detaljerna finns dokumenterade i bolagets arbetsordning. En verkställande direktör har alltid rätt att delta i styrelsemöten, eftersom ett stort ansvar för bolaget ligger på denna. Undantaget är handläggningen av frågor som rör VD:n själv, som till exempel lön och avgångsvederlag. En VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd och det är därför vanligt att en blivande VD erbjuds en ersättning vid undertecknandet av ett avtal.

Företagets ansikte utåt

Verkställande direktörEn VD har inte bara en styrelse att svara upp emot och redogöra sin verksamhet för, utan representerar även bolaget på många andra plan. Viktiga kontakter med myndigheter och andra företag är en del av VD:s jobb. Det gäller även vanligtvis kontakt med pressen i olika sammanhang. I övrigt är naturligtvis den interna representationen viktig den också. Att se till att företagets medarbetare mår bra och att arbetsplatsen är en bas att utvecklas på är vad en bra VD prioriterar.

Den verkställande direktören ska alltså sköta bolaget enligt de riktlinjer som styrelsen ger. Utöver detta finns aktiebolagslagstiftningen att ta hänsyn till, både för styrelse och VD. För att regelverket ska vara klart kring de beslut som en VD får fatta på eget bevåg utan styrelsens tillåtelse, bör det i alla seriösa bolag finnas en skriftlig instruktion för vad VD:n får fatta beslut och inte. Normalt sett kan en VD inte avgöra större frågor utan att först konsultera den sittande styrelsen.

Kan man utbilda sig till VD?

Det finns ingen särskild utbildning för verkställande direktörer. De flesta direktörer har en universitetsutbildning och ofta är personer på höga poster civilekonomer, statsvetare alternativt civilingenjörer. Ett stort antal är också utbildade inom ekonomi eller internationella relationer. Många har goda språkkunskaper i fler språk än modersmålet. Att komplettera sin utbildning med kurser i ledarskap och arbetsrätt är också en stor fördel. Det finns många utbildningar i konflikthantering inom ramen för universitetsutbildningarna idag och är siktet inställt på ett VD-jobb i framtiden, så är det en klar fördel att ha gått en sådan.

Att vara välutbildad är alltså generellt sett en enklare väg att bli VD. Men mycket få eller inga personer kliver ut på arbetsmarknaden som nybakade civilekonomer och får en VD-post. Först gäller det att skaffa sig rätt arbetslivserfarenhet. Det är också viktigt att verkligen leverera i den position som redan innehas. Visar en anställd framfötterna i ett jobb och vågar visa på en förmåga att göra nytta, så blir förutsättningarna större att kunna erbjudas en VD-roll. Att hålla driv och fokus igång är a och o för att nå mållinjen; det efterlängtade VD-jobbet.