Verkställighet betyder att en myndighet ser till att ett beslut eller en dom blir genomförd. Kronofogden kan verkställa exempel ett beslut om att betala tillbaka en skuld, eller ett beslut om vräkning. Kostnaden för att något ska bli verkställt betalas av den som ansökt om det.

Verkställighet

  • Att verkställa något betyder att ett beslut blir genomfört
  • Kronofogden verkställer många beslut som ett företag är inblandat i
  • Till exempel kan det gälla utmätning eller vräkning
  • Ansökan om verkställighet görs skriftligen till Kronofogden
  • Ett beslut om verkställighet går att överklaga
  • Överklagan lämnas till närmaste tingsrätt inom tre veckor efter beslut
  • Kontakta Kronofogden om du vill ha mer information

När du ansöker hos kronofogden

Om du till exempel vill få hjälp med att driva in en obetald skuld kan du ansöka om verkställighet hos Kronofogden. De har blanketter att skriva ut på sin hemsida. Alla viktiga handlingar ska skickas med en ansökan, till exempel om det finns en dom eller ett skuldebrev.

Det går att ansöka om verkställighet innan det finns en dom. Men pengar kan inte betalas ut innan domen gäller. Ifall du vill ansöka om verkställighet för flera personer måste en ansökan per person lämnas in. Då måste du skicka alla ansökningar till samma kontor även om alla personer inte hör just dit.

Vad händer efter ansökan

Något som ska utmätas är inte tidsbegränsat, men det finns en avgift för varje år utmätning pågår. Förutom ansökningsavgift kan det läggas på andra avgifter. Ansökan skickas till det kontor där gäldenären har sitt postnummer. Efter att en ansökan om verkställighet kontaktar Kronofogden gäldenären, som får en specifik tid på sig för att betala.

Betalas inte skulden, kontrollerar Kronofogden om de kan utmäta saker och sälja dem eller om de kan utmäta lön. Om gäldenären inte har möjlighet att betala, finns skulden kvar hos Kronofogden tills skulden blir betald eller till det att du tar tillbaka din ansökan. Ett beslut om verkställighet går att överklaga till tingsrätten.