2019

 • 17 januari – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 17 januari – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 17 januari – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.
 • 17 januari – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 17 januari – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 januari – du ska ha skickat in din MOSS-deklaration, om du är registrerad i MOSS. MOSS står för Mini One-Stop Shop och är en särskild ordning för momsredovisning vid försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU.
 • 20 januari – du ska ha betalat in den moms som du enligt din MOSS-deklaration ska betala.
 • 21 januari – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 25 januari – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 28 januari –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 28 januari- du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 28 januari – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.
 • 31 januari – du ska ha skickat ansökan om utbetalning av rut– eller rotavdrag. Om du har utfört rut- eller rottjänster, där kunden har betalat före årsskiftet, måste du skicka in ansökan om utbetalning till Skatteverket senast 31 januari 2019.
 • 31 januari – du ska ha skickat in kontrolluppgift för inkomståret 2017, om du driver ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, eller om du har en omsättning på mer än 40 miljoner kronor om året i din enskild firma.
 • 12 februari – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 12 februari – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 12 februari – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.
 • 12 februari – om du räknar med att få ett underskott av slutlig skatt, på mer än 30 000 kronor, ska du göra en extra inbetalning senast 12 februari.
 • 12 februari – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per kvartal eller per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 12 februari – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per kvartal eller per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 februari – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 25 februari – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 26 februari – om du har enskild näringsverksamhet, handels- eller kommanditbolag, och redovisar per helår, samt har haft handel med EU under beskattningsåret, ska du ha skickat in din momsdeklaration detta datum.
 • 26 februari – om du har enskild näringsverksamhet och handlar med EU ska du ha betalat in moms.
 • 26 februari –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 26 februari – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 26 februari – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.  
 • 12 mars – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 12 mars – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 12 mars – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.
 • 12 mars – om du hade skatt att betala i ditt slutskattebesked ska den vara inbetald senast detta datum.
 • 12 mars – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 12 mars – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 mars – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 25 mars – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 26 mars –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 26 mars – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 26 mars – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.    
 • 12 april – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 12 april – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 12 april – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.  
 • 12 april – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 12 april – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 april – du ska ha skickat in din MOSS-deklaration, om du är registrerad i MOSS. MOSS står för Mini One-Stop Shop och är en särskild ordning för momsredovisning vid försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU.
 • 20 april – du ska ha betalat in den moms som du enligt din MOSS-deklaration ska betala.
 • 23 april – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 25 april – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 26 april –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 26 april – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 26 april – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.    
 • 2 maj – du ska ha skickat in din privata inkomstdeklaration för inkomståret 2017. Om du har enskild näringsverksamhet ska du också lämna in NE-bilagan till inkomstdeklarationen.
 • 3 maj – om du räknar med att få ett underskott av slutlig skatt, på mindre än 30 000 kronor, ska du göra en extra inbetalning senast detta datum.
 • 13 maj – om du har enskild näringsverksamhet, redovisar per helår, och inte handlar med EU, ska du ha skickat in din momsdeklaration senast detta datum.
 • 13 maj – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 13 maj – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 13 maj – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.
 • 13 maj – om du har enskild näringsverksamhet, och inte handlar med EU, ska du ha betalat in momsen senast detta datum.
 • 13 maj – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 13 maj – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 maj – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 27 maj – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 27 maj –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 27 maj – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 27 maj – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.  
 • 12 juni – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 12 juni – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 12 juni – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.
 • 12 juni – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 12 juni – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 15 juni – Skatteverket skickar ut sitt beslut om fastighetstaxering. Om du äger en eller flera fastigheter, och har en digital brevlåda, får du ditt beslut om fastighetstaxering runt detta datum.
 • 20 juni – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 25 juni – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 26 juni – om du har byråanstånd ska du ha skickat in din momsdeklaration senast detta datum.
 • 26 juni –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 26 juni – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 26 juni – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.    
 • 30 juni – din preliminära inkomstdeklaration före föregående beskattningsår ska ha kommit in till Skatteverket.
Viktiga datum
 • 1 juli – aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar ska ha lämnat in inkomstdeklaration 2, om detta görs på blankett.
 • 1 juli – ideella föreningar, stiftelser och trossamfund ska ha lämnat in inkomstdeklaration 3. Detta göra alltid på papper, medan bilagorna kan lämnas in digitalt. Om du lämnar in bilagorna digitalt har du ytterligare en månad på dig att lämna in blanketten.
 • 1 juli – handels- och kommanditbolag ska ha lämnat in inkomstdeklaration 4. Detta göra alltid på papper, medan bilagorna kan lämnas in digitalt. Om du lämnar in bilagorna digitalt har du ytterligare en månad på dig att lämna in blanketten.
 • 2 juli – Skatteverket skickar ut sitt beslut om fastighetstaxering via post, till dig som är fastighetsägare och inte har digital brevlåda.
 • 12 juli – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 12 juli – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 12 juli – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.   
 • 12 juli – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 12 juli – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 juli – du ska ha skickat in din MOSS-deklaration, om du är registrerad i MOSS. MOSS står för Mini One-Stop Shop och är en särskild ordning för momsredovisning vid försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU.
 • 20 juli – du ska ha betalat in den moms som du enligt din MOSS-deklaration ska betala.
 • 22 juli – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 25 juli – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 26 juli –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 26 juli – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 26 juli – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.  
 • 1 augusti – aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar ska ha lämnat in inkomstdeklaration 2, om detta görs via e-tjänsten.
 • 19 augusti – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 19 augusti – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 19 augusti – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.
 • 19 augusti  – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per kvartal eller per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 19 augusti  – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per kvartal eller per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 augusti – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 26 augusti – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta
 • 26 augusti –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 26 augusti – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 26 augusti – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.  
 • 12 september – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 12 september – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 12 september – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.   
 • 12 september – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 12 september – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 september – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 25 september – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 26 september –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 26 september – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 26 september – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.  
 • 14 oktober – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 14 oktober – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 14 oktober – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.   
 • 14 oktober- du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 14 oktober- du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 oktober – du ska ha skickat in din MOSS-deklaration, om du är registrerad i MOSS. MOSS står för Mini One-Stop Shop och är en särskild ordning för momsredovisning vid försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU.
 • 20 oktober – du ska ha betalat in den moms som du enligt din MOSS-deklaration ska betala.
 • 21 oktober – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 25 oktober – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 28 oktober –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 28 oktober – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 28 oktober – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.  
 • 1 november – du ska ha skickat in fastighetsdeklaration till år 2020:s fastighetstaxering. För hyreshus och industrifastigheter kan du använda e-tjänster för fastighetsdeklaration.
 • 12 november – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 12 november  – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 12 november – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.   
 • 12 november – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per kvartal eller per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 12 november – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per kvartal eller per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 november – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 25 november – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 26 november –  du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 26 november – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 26 november – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.  
 • 12 december – du ska ha betalat in din debiterade preliminärskatt. Hur mycket du ska betala, och vilket OCR-nummer du ska använda, framgår av det beslut om preliminärskatt som Skatteverket skickat ut.
 • 12 december  – du ska ha betalat in arbetsgivaravgift och avdragen skatt för föregående period.
 • 12 december – du ska ha skickat in arbetsgivardeklarationen för föregående period.
 • 12 december – du ska ha betalat in underskott av slutlig skatt, om du hade skatt att betala i ditt slutskattebesked (slutskattebeskedet ska du ha fått 90 dagar tidigare).  
 • 12 december – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 12 december – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad. (Gäller aktiebolag)
 • 20 december – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du gör detta via blankett. Om du har sålt varor eller tjänster utan moms till företag ska du skicka in en periodisk sammanställning.
 • 27 december – du ska ha skickat in din periodiska sammanställning, om du använder Skatteverkets e-tjänst för detta.
 • 27 december – du ska ha skickat in din momsdeklaration, om du redovisar per månad.  
 • 27 december – du ska ha betalat in din moms, om du redovisar per månad.   
 • 27 december – du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration för föregående redovisningsperiod, om ditt företag omsätter mer än 40 miljoner kronor.