Vad menas med Vinstmarginal?

Enkelt förklarat kan man säga att vinstmarginalen är varje del av alla intjänade kronor som bidrar till vinst i företaget. Det är alltså den procent som visar vinsten på varje omsättningskrona. Dock är detta nyckeltal beräknat innan ränta tillkommer, vilket innebär att beräkningen görs innan skatten dras. Man kan emellertid beräkna nettovinsten också.

Det är värt att poängtera att vinstmarginalen inte tar någon som helst hänsyn till hur företaget presterat under året, eller hur man har finansierat verksamheten. Därför kan den vara mer användbar när man försöker analysera konkurrenter eller titta på vinsten som avser en viss marknad och liknande. Vinstmarginalen beräknas enligt följande formel:

  • Försäljning – Kostnad ÷ Försäljning = Vinstmarginalen

Hög vinstmarginal – lönsam verksamhet?

Vinstmarginalen beskriver den del av intäkterna som utgör vinst, samt den del som är till för att täcka räntekostnader. Ju högre vinstmarginal ett företag har, desto mer kontroll kan man säga att denna verksamhet har över kostnaderna – men inte alltid. Detta är bra att beakta när man jämför med konkurrenterna inom branschen.
Man kan kanske tro att det räcker med ökade intäkter för att få en förbättrad lönsamhet, men så är inte fallet. Vinstmarginalen mäter den lönsamhet som tjänas in per krona. När man mäter själva lönsamheten så måste man givetvis ta ställning till kostnader som avser varje del av denna krona.
  • Vinstmarginalen i ett företag är ett viktigt nyckeltal som talar om hur mycket av varje intjänad krona som avsätts till vinst och räntekostnader.
  • Formeln för vinstmarginalen som används är huvudsakligen: Försäljning – kostnader ÷ försäljning. Nettovinstmarginalens formel är istället: Resultat efter finansiella poster ÷ Nettoomsättning x 100
  • Vinstmarginalsberäkningen är en ypperlig metod för bransch-analyser.

Hur kan vinstmarginalen förbättras?

Detta är en mycket enkel fråga som har ett relativt enkelt svar: genom att minska kostnaderna och öka intäkterna i företaget.
Det är många som stirrar sig blinda på vinstmarginalen och ser framgång i procenten. Men då den inte avser kostnader, så kan en hög marginal samtidigt innebära att företaget är högt skuldsatt.

Vilka andra ord används i samband med vinstmarginal?

Kärt barn har många namn och även ordet vinstmarginal har en hel del liknande begrepp som används för att beskriva hur det går för ett företag. Vinstprocent är begrepp, men man talar också om bruttovinstmarginal och nettovinstmarginal som beräknas före respektive efter att skatter, löner och räntebetalningar dragits av.

Hur gör jag en djupare analys av vinstmarginalen?

För att förstå varför vinstmarginalen har det värde det har, så är det smartare att dyka djupare och begrunda företagets verksamhet än mer. Genom att analysera täckningsgraden för verksamhetens produkter eller se över personalkostnadsprocenten av omsättningen, får man oftast en högre förståelse.

Vilka branscher har hög respektive låg vinstmarginal?

En genomsnittlig siffra för vinstmarginal ligger på ungefär 5-7 % om man ser till samtliga branscher i Sverige. Dock finns det branscher med betydligt högre, respektive lägre, marginal. Detaljhandeln har ofta en lägre vinstmarginal i genomsnitt; runt 2-4 %. Läkemedelsbranschen eller storföretag (som Apple) kan ha vinstmarginaler på 20-30 %.

Vad är skillnaden mellan vinstmarginal och rörelsemarginal?

Det är ofta man blandar ihop de två nyckeltalen och i ärlighetens namn finns det inte mycket som skiljer dem åt. Det som dock separerar de tu är att rörelsemarginalen ser närmare på ett bredare fält av de rörliga kostnaderna och ger en mer övergripande bild av prissättningsstrategin.