Vinstmarginalbeskattning (vmb) är ett speciellt utarbetat sätt att beräkna försäljning och moms, för dem som sysslar med handel med bland annat begagnade varor, antikviteter och konst. Även resebyråer omfattas av vinstmarginalbeskattningen. Regeln beräknas på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset och avdrag för momsen inkluderas i detta.

I normalfallet är det beskattningsunderlaget vinstmarginalbeskattningen beräknas på. Det utgör 80 % av vinsten när momsskattesatsen är 25 %. Det här är en regel som tillämpas i alla EU-länder. Det underlättar mycket för dem som är verksamma i branscherna, eftersom företagare av den här typen ofta handlar med varor utanför riksgränserna.

Det finns särskilda kriterier för hur det kan fastställas om en vara är begagnad eller inte. För det första ska den vara begagnad vid inköpet. Den måste vara i sådant skick att den går att använda på nytt; direkt eller efter restaurering, tvätt eller reparation.

  • Begagnade varor av alla slag får vinstmarginalbeskattas.
  • Antikviteter faller ofta, men inte alltid, inom tillämpandet av regeln.
  • Samlarföremål, till exempel skiv- eller frimärkssamlingar kan bokföras med regeln.
  • Skulpturer och andra tredimensionella konstföremål tillhör kategorin.
  • Tavlor, grafik och litografier omfattas även de av den här momsen.
  • Handvävda tapeter, om de går att ta i bruk på nytt, ingår i regeln.
  • Väggbonader, så som ryamattor, vägglöpare och liknande.

Vad räknas inte om en begagnad vara?

VinstmarginalbeskattningAllt som är använt definieras inte som begagnat när det gäller vinstmarginalbeskattning. Några kategorier som utgör undantag och inte räknas som begagnat är fastigheter, rent guld, platina, silver eller oinfattade ädelstenar. Alla varor i de kategorierna ska då beskattas med vanlig ingående och utgående moms.

Den som handlar med begagnade varor och antikviteter måste dock vara noga uppmärksamma på andra undantag som gäller för den här regeln. Det är bland annat inte tillåtet för uppköparen använda regeln om säljaren använder vanlig moms på försäljningen. Då ska även uppköparen använda de vanliga momsreglerna.

Den säljande parten ska alltså inte ha redovisat moms på sin försäljning. Det betyder alltså att det för den här kategorin av föremål är fritt fram att köpa från privatpersoner, auktioner, dödsbon och liknande. Men handlar antikvitets- och konsthandlare med varandra, då kan vinstmarginalbeskattningen inte alltid tillämpas.

Konkreta exempel på vinstmarginalbeskattning

En uppköpare eller antikvitetshandlare kan alltså tillämpa regeln om det köps upp varor från en privatperson eller en ideell förening, som inte redovisar någon moms på den aktuella försäljningen. Om säljaren driver en verksamhet men omsätter så lite att ingen momsredovisning behöver göras, får uppköparen tillämpa vinstmarginalbeskattningen.

Om uppköpet görs av en näringsidkare som själv tillämpar vinstmarginalbeskattningen får säljaren själv också använda regeln. Då måste det framgå på fakturan att vinstmarginalerna används. Görs affären med en idkade i annat EU-land kan man märka fakturan med exempelvis ”margin scheme” eller ”second hand goods”.

Begagnade bilar kan gå under regeln för vinstmarginalbeskattning. Om säljaren inte redovisar moms på försäljningen på grund av att ingen moms lyftes när bilen köptes in, kan den nya köparen använda momsregeln. Eller vid uppköp av en konstnärs dödsbo, så länge boet understiger 300 000 kronor i beskattningsunderlag och verksamheten inte är ett registrerat företag.