Att bli innebär att en person eller ett företag måste lämna sin lägenhet, lokal eller kontor. Beslutet om detta ska tas av domstol eller av Kronofogden. Skälet till vräkning kan bero på utebliven hyra, upprepade störningar eller liknande företeelser. Vräkning kan också kallas för avhysning.

Vräkning

  • För att undvika vräkning bör man alltid betala hyran i tid
  • Man bör också sköta sig och inte störa grannar
  • Det krävs ett beslut från domstol eller Kronofogden för vräkning
  • Behöver man hjälp med att få någon vräkt kontaktar man Kronofogden
  • Det går också att kontakta domstolen direkt
  • En vräkning kallas också för en avhysning
  • Brottslig verksamhet i lokal/ lägenhet är också skäl till vräkning

Varför blir man vräkt?

Den vanligaste anledningen till att man blir vräkt från sin bostad eller lokal är att man inte har betalat sin hyra eller avgift i tid. Det kan också bero på att man på något sätt har stört sina grannar eller bedrivit olaglig eller brottslig verksamhet.

Om man har hyrt ut sin lägenhet i andra hand utan tillåtelse kan det också vara ett skäl för vräkning. Detta beror på att man alltid måste ha tillåtelse från sin hyresvärd för att få hyra ut lägenheten i andra hand till en annan person.

Vad gör man om man blir vräkt?

Får man ett föreliggande från Kronofogden med ett beslut om att man blivit vräkt bör man skriva under detta och skicka tillbaka till dem för att ge besked om att man är införstådd med beslutet. Anser man att det är felaktigt bör man bestrida föreliggandet.

Om det inte föreligger några felaktigheter och man inte bestrider beslutet måste man lämna bostaden eller lokalen inom en utsatt tid. Beror det på att man inte betalat hyran i tid kan man om möjligt göra detta inom tre veckor, annars återstår bara att flytta.