Vad är en warrant?

En warrant är ett värdepapper som ger ägaren en rätt att välja mellan att köpa eller sälja den tillgång som är kopplad till warranten. Warranten anger till vilket pris som ägaren har rätt att köpa eller sälja till, vilket alltså innebär att priset redan är bestämt i förväg när warranten köpas.
Warranten anger också ett visst datum då försäljningen eller köpet ska ske. Som tidigare nämnts så är en warrant kopplad till en viss tillgång. Tillgången brukar för det mesta vara en aktie, men även valutor, råvaror som t ex guld eller olja eller ett börsindex kan ligga som en underliggande tillgång till warranten.

Investera i warranter

Warranter är inte en investering som brukar rekommenderas för nybörjaren på börsen men kan vara intressant för dig med erfarenhet och som vill ha flera alternativ att placera pengar på. En fördel med warranter är att de ger möjligheten att investera i tillgångar som är svåra att direktäga, t ex vissa råvaror.
Tror du att priset i den underliggande tillgången kommer att gå upp i framtiden så köper du en köpwarrant. Tror du istället att den underliggande tillgången kommer att sjunka i värde framöver så köper du en säljwarrant. Risken är dock hög och de flesta anser att max 5-10 % av portföljen ska placeras i warranter.
  • En warrant är ett värdepapper som ger dig möjlighet att handla i en viss tillgång till ett bestämt pris ett bestämt datum.
  • Priset på en warrant bestäms av värdet på den underliggande tillgången.
  • Tror du att den underliggande tillgången kommer öka i värde så väljer du en köpwarrant, tror du på sjunkande värde väljer du en säljwarrant.

Vad avgör vilket pris som warranten handlas för?

Det är främst tre faktorer som styr priset på warranten:

  • Priset på den underliggande tillgången, t ex aktiepriset eller valutakursen.
  • Hur lång tid det är kvar till lösendagen, dvs den dag då warranten ska lösas in mot kontanter.
  • Hur mycket förväntas den underliggande tillgången att svänga i pris.

Vilka risker finns med att handla med warranter?

Eftersom warrantens värde svänger mer upp och ner än vad den underliggande tillgången gör, dvs t ex aktien eller valutan, så blir också risken större och även möjligheten att tjäna mer. Att investera i warranter kräver kunskap och insikt i riskerna och är alltså inte något för nybörjaren.

Hur skiljer sig en warrant från en option?

Till skillnad från en option, som är ett avtal, så är en warrant ett värdepapper.

En warrant kan bara utfärdas av en bank eller en fondkommissionär medan en option kan utfärdas av vem som helst.

En likhet är att båda investeringarna har en stor risk.

Vad är en turbowarrant?

För ökad möjlighet till avkastning men också ökad risk för förlust så finns det turbowarranter som är tänkta för kortsiktig handel och har hög hävstång.

En turbowarrant kan, till skillnad mot en vanlig warrant, slås ut före det bestämda slutdatumet om värdet av den underliggande tillgången är en viss nivå, sk. kock out-nivå.

I vilken depå kan handel med warranter ske?

Warranter kan handlas i följande depåer:

  • Aktie- och fonddepå.
  • Investeringssparkonto (ISK)
  • Kapitalförsäkring

Det är endast privatpersoner som kan öppna ett investeringssparkonto men företag kan däremot ha en aktie-och fonddepå eller en kaptialförsäkring. Ett aktiebolag måste dock ha inskrivet i sin bolagsordning att det får äga och förvalta värdepapper.