För att få utföra vissa jobb krävs en så kallad yrkeslegitimation. En lagtext beskriver vilka krav som ska vara uppfyllda för att en sådan legitimation ska få utfärdas. Själva legitimationen kan vara någon typ av dokument som intygar att du har den kunskapen som krävs för arbetet.

  • En yrkeslegitimation är ett intyg på att du har de kunskaper som krävs för yrket
  • Det är en myndighet som utfärdar legitimationen
  • Några yrken som har krav på en legitimation är bland andra apotekare, läkare och kiropraktor.
  • Inom sjukvården är det Socialstyrelsen som utfärdar legitimationen
  • En yrkeslegitimation kan bli indragen på grund av sjukdom eller misskötsel av arbetsuppgifter
  • Socialstyrelsen har ett register över alla yrkeslegitimerade inom sjukvården
  • Jordbruksverket och Skolverket sköter legitimeringen för veterinärer respektive lärare

Vad krävs för en legitimering?

YrkeslegitimationFör att bli legitimerad krävs inte bara att du genomgått en utbildning. I de flesta fall måste du också ha fått en godkänd praktik under en viss period. Är detta uppfyllt kan du vända dig till den aktuella myndigheten som exempelvis Jordbruksverket och ansöka om en yrkeslegitimation.

Bestämmelser om vad som ingår i legitimationen och som du måste uppfylla för att inneha den, hittar du i patientsäkerhetslagen, lag om behörighet att utöva veterinäryrket, lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt i förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor.

Yrkestitel är inte samma sak som legitimation

En person kan kalla sig för exempelvis lärare utan att vara legitimerad. Titeln talar endast om vilket yrke som du eller någon annan ha och inte kunskapen. En legitimering innebär i praktiken också att du får arbeta med yrket självständigt och utan handledning. Exempelvis kan du själv starta en praktik inom ditt område.

Fler yrkesgrupper än de som nämnts vill införa en legitimation. Bland dessa finns undersköterskor som till skillnad från flera andra vårdyrken inte har denna form av intyg som krav. Utövare inom skönhetsbranschen är ytterligare en grupp som kan få en legitimation så småningom efter förslag från deras yrkesförbund.