Yrkesmässig verksamhet är ett annat ord för ekonomisk verksamhet. Termen ekonomisk verksamhet är sedan den 1:a juli 2013 den nya beteckningen på yrkesmässig verksamhet, men det är ingen skillnad mellan dessa begrepp. Man kan ha en hobbyverksamhet till ett visst intjänat belopp innan man behöver skapa en ekonomisk verksamhet som är skyldig att betala moms.

  • Yrkesmässig verksamhet är ett annat ord för ekonomisk verksamhet.
  • En yrkesmässig verksamhet har beskattningsbara affärshändelser och säljer varor eller tjänster.
  • En yrkesmässig verksamhet är inte finansierad via bidrag.
  • Syftet med en yrkesmässig verksamheten är att sälja tjänster eller varor.
  • En yrkesmässig verksamhet får ej vara tillfällig.
  • En yrkesmässig verksamhet behöver vara varaktig och bestående.
  • Idag kan man ha en yrkesmässig verksamhet oavsett hur stor omsättning man har.

Vad innebär en yrkesmässig verksamhet?

Yrkesmässig verksamhetFör att en verksamhet ska räknas som en yrkesmässig verksamhet behöver beloppet man tjänar in på sina varor eller tjänster överstiga en beloppsgräns på 30 000 SEK. Detta är upp till det belopp man kan tjäna utan att vara behöva betala skatt. Alla verksamheter som tjänar under denna summa räknas istället som hobbyverksamhet.

Om man samlar saker eller köpa och sälja aktier är något som man kan tjäna på, men detta räknas inte som en affärsmässig verksamhet. Det behöver vara en bestående verksamhet som har som syfte att tjäna pengar på sina varor eller tjänster och har tjänat över beloppsgränsen.

Den nya beteckningen: Ekonomisk verksamhet

I den nya beteckningen efter den 1: juli 2013 så saknas den beloppsgräns på 30 000 SEK som avgör om man bedriver hobbyverksamhet eller om man bedriver en yrkesmässig verksamhet. Detta innebär att man idag kan bedriva en ekonomisk verksamhet idag oavsett verksamhetens ekonomiska storlek.

I längden så betyder detta att en hobbyverksamhet inte är en hobby längre om du tjänar mer än 30 000 SEK på ett år på din verksamhet. Idag görs en individuell bedömning utifrån vissa kriterier som definierar hobbyverksamhet utifrån Skatteverkets syn på inkomst från tjänster och varuförsäljning.